Nasz zespół to grupa osób i przyjaciół związana ze środowiskiem „Marcinka”, z osobami, które skupił wokół siebie O. Jan Góra, to niektórzy członkowie oddziału Wielkopolskiego PTZ. i wielu innych z którymi działamy, przyjaźnimy się od wielu lat. Jesteśmy ludźmi w różnym wieku, z różnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Na niektóre sprawy patrzymy inaczej, ale umiemy o tym rozmawiać, bo mamy świadomość, że świat nie był i nie jest zero jedynkowy. Łączy nas wzajemny szacunek, zaufanie i pamięć o tym co wspólnie udało się już zrobić.

Na naszej stronie będziemy sporo miejsca poświęcać przeszłości, ale bardzo ważna jest dla nas przyszłość i to szczególnie przyszłość młodego pokolenia. Chcemy skupić się nie tylko na ich problemach i troskach, ale rozmawiać przede wszystkim o ich pasjach i marzeniach oraz sposobach ich realizacji. Liczymy na współpracę z młodymi, również z laureatami nagrody Benevolus erga alios- Serdeczny wobec innych, na ich entuzjazm i zaangażowanie. Działając razem, wymieniając wzajemnie zdobyte doświadczenia i umiejętności, możemy wiele zdziałać, tylko musimy się odnaleźć. Nasz zespół jest otwarty dla wszystkich którym bliskie jest to co zrobiliśmy i co zamierzamy robić.

Krótko mówiąc zapraszamy do współpracy i do pracy na rzecz dobra wspólnego!.

Dobro które czynimy, zawsze wraca. Czynione z serca i bezinteresownie daje satysfakcję, która jest bezcenna.