W książce „Co pozostało? O rodzinach Kaszniców, Durskich i Szymańskich” zapowiadałam powstanie Fundacji. Pisałam również o tym, że każda rodzina ma swoją historię. Czasem niełatwą, ale że warto po nią sięgnąć, szczególnie wtedy, kiedy żyją jeszcze nasi bliscy, rodzice, dziadkowie - świadkowie przeszłości. Ci, którzy mogą i chcą przekazać nam to, co było dla nich ważne, dobre, ale również trudne. Byłam zaskoczona odzewem, z jakim książka się spotkała. Zamieszczone dawne zdjęcia i dokumenty zachęciły wielu czytelników do zainteresowania się własnymi zasobami rodzinnych archiwaliów. Ich opinie przekonały mnie, że rozpoczęte dzięki książce zainteresowanie przeszłością należy kontynuować.

Teresa Krokowicz

 

Zadaniem Fundacji Co Pozostało? która działała do 2021 roku była między innymi archiwizacja rodzinnych pamiątek, ciekawych historii, które zarejestrowane chronią od zapomnienia to co cenne, nie tylko z punktu widzenia jednej pojedynczej rodziny, ale niejednokrotnie mające znaczenie, dla pojmowanego w szerszym kontekście społeczeństwa oraz przyszłych pokoleń.

Nasz Statut przewidywał obszerny zakres działalności. Najważniejszy jednak, oprócz historii i pamiątek z nią związanych, był i jest dla nas człowiek, szczególnie ten słaby i pokrzywdzony. Dlatego nadal, będziemy starali się być blisko osób starszych, chorych, tych z niepełnosprawnościami, często osamotnionych. Ważne są dla nas dzieci i młodzież oraz ich wychowanie w duchu uniwersalnych wartości, bo od tego, jakie będzie to młode pokolenie, będzie zależała przyszłość naszego kraju.

W Statucie mieliśmy zapisane różne cele i zadania, które staraliśmy się w ramach Fundacji realizować. Teraz działając poza Fundacją, możemy wspierać działania innych organizacji pozarządowych i charytatywnych, o podobnych do naszych założeniach programowych. Założenia programowe naszego Statutu pozostają nadal aktualne i mogą być inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw, dlatego jego treść pozostanie na naszej stronie internetowej.