100-lecie ,,Marcinka” to dział, w którym chcemy informować o wszystkich przedsięwzięciach, przygotowujących nas do obchodów uroczystości stulecia tej zacnej i bliskiej nam Szkoły. Osoby, które zapoznały się z niniejszą stroną internetową wiedzą, że nasza bliska współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz ze Stowarzyszeniem Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaowocowały m. in. zorganizowaniem uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterskim absolwentom Janowi i Stanisławowi Józefowi Kasznicom (LINK).

Stulecie ,,Marcinka” to doniosłe wydarzenie, któremu jako jego Absolwenci i Członkowie Stowarzyszenia chcemy nadać odpowiednią rangę. Liczymy też na zaangażowanie osób spoza naszego środowiska. „Marcinek” jako jedna z pierwszych szkół w Poznaniu rozpoczęła nauczanie po odzyskaniu niepodległości po 123 latach niewoli. Wśród jej wychowanków znajdziemy wiele wybitnych osób, które w znaczący sposób swoją pracą, działalnością artystyczną i religijną wniosły niebagatelny wkład na rzecz dobra wspólnego Rzeczpospolitej. Są wśród nich wybitni profesorowie, lekarze, prawnicy, politycy, ludzie kultury, duchowni, bohaterowie walk niepodległościowych. Jako Poznańczycy jesteśmy zobowiązani czcić pamięć tych, którzy dla dobra Ojczyzny poświęcili niejednokrotnie wszystko.

Nasza Fundacja chce aktywnie uczestniczyć w obchodach stulecia odzyskania niepodległości Polski. Deklarujemy pomoc i zaangażowanie przy pracach mających na celu upamiętnienie powstawania m. in. takich placówek, jak chociażby Uniwersytet Poznański (dzisiaj Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Podejmijmy wspólny trud uświetnienia tej tak ważnej, szczególnie dla nas - mieszkańców Poznania i naszego regionu, uroczystości. Pokażmy młodemu pokoleniu Polaków Polskę z której mają prawo być dumni. Polskę dla której warto żyć, pracować i być jej szczęśliwymi obywatelami.