Nagroda "Benevolus erga alios - serdeczny wobec innych"

„Nagroda Benevelus erga alios – serdeczny wobec innych" im. dra Zygmunta Szymańskiego zrodziła się z potrzeby zwrócenia uwagi na istniejące wokół nas dobro oraz na ludzi którzy są między nami, w naszych rodzinach, środowiskach pracy i w klasach szkolnych, czyli w miejscach, gdzie spędzamy większość naszego życia. Na tych serdecznych wobec innych, ogarniętych pasją niesienia pomocy, dzięki którym świat wokół nas staje się po prostu lepszy, pogodniejszy. Wiemy, że robią to bezinteresownie, ale ustanawiając tę nagrodę chcieliśmy podkreślić, że warto być dobrym. Nie wstydźmy się okazywania uczuć, dobroci, zainteresowania - to nie jest oznaka słabości, ale naszej dojrzałości i odwagi. Profesor Stanisław Kasznica, autor niezwykle mądrej, a napisanej i wydanej ponad 80 lat temu publikacji „Rozważania”, w jednym z utworów ujął to tak: „Kto raz spróbuje dobrze czynić, jednemu rzetelnie i bezinteresownie dopomóc, ten nie zdoła się zatrzymać już na tej drodze” a więc pozostaje tylko spróbować, by się o tym przekonać.

Nagroda jest przyznawana na wniosek Rady Pedagogicznej od 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i wręczana jest maturzystom w trakcie uroczystości zakończenia szkoły średniej.

Osoba nominowana do nagrody im. dra Zygmunta Szymańskiego:

 • zwraca uwagę swoją postawą moralną i etyczną, uczciwością oraz prawością charakteru;
 • kieruje się empatią w stosunku do ludzi słabszych, biednych, pokrzywdzonych;
 • dostrzega wartości i radość płynącą z udzielania pomocy oraz chętnie bierze udział w działaniach społecznych;
 • wspomaga wysiłki wychowawcy na rzecz rozwiązywania konfliktów w szkole;
 • promuje ducha zdrowej rywalizacji;
 • wymaga najwięcej od siebie, dając dobry przykład oraz wykazuje się entuzjazmem i zapałem w swoich działaniach;
 • pomaga organizować inicjatywy na rzecz dobra szkoły oraz swoich rówieśników (m. in. pomoc w nauce, organizowanie akcji na rzecz potrzebujących, licytacje, koncerty);
 •  uprawia sport i traktuje go jako sposób na radosne oraz zdrowe życie;
 • jest uporządkowana w życiu szkolnym i prywatnym;
 • nie ulega presji otoczenia oraz potrafi w sposób przekonywujący prezentować innym swoje poglądy;
 • konsekwentnie dąży do celu poprzez dyscyplinę wewnętrzną oraz kształtowanie swojego charakteru;
 • ma zdolność do zjednywania ludzi i zachęca innych do działania, zarażając optymizmem oraz odwagą;
 • jest przywiązana do tradycji polskich i wartości chrześcijańskich.

Fot. Przykładowy wzór dyplomu