20171209 174901 1Dora Mukułowska.
Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych.

 

Teodora Aniela Maria (Dora) Mukułowska urodziła się 27 września 1880 roku w Kowalewie k. Pleszewa, w rodzinie szlacheckiej. Była córką Marii z Wilkowoyskich oraz Leona Mukułowskiego – posła na Sejm Pruski w Berlinie i zasłużonego działacza społecznego. Posiadała siódemkę rodzeństwa.

 

11 736 0 1 19 6875267

Akt urodzenia Dory Mukułowskiej.
Archiwum Państwowe w Kaliszu. Urząd Stanu Cywilnego Pleszew - obwód wiejski, sygn.: 19.

 

Dora swe dzieciństwo spędziła w Kowalewie, jednakże w 1891 roku, gdy jej ojciec zdecydował się na sprzedaż rozległego majątku, cała rodzina przeprowadziła się do Poznania. Teodora pobierała naukę we Wrocławiu. Początkowo w tamtejszym Gimnazjum Urszulanek, a następnie w Państwowej Szkole Zdobniczej. W 1909 r. powróciła do Poznania, lecz w roku kolejnym ponownie wyjechała, tym razem do Paryża. W tym okresie studiowała w prywatnych pracowniach malarskich w Wiedniu i École nationale supérieure des beaux-arts w Paryżu. Po ukończeniu szkół w 1911 roku, wróciła do kraju i już na stałe zamieszkała w Poznaniu.

 

karta meldunkowaKarta meldunkowa rodziny Mukułowskich. Dora została wpisana pod pozycją 3.
Archiwum Państwowe w Poznaniu. Akta miasta Poznania, sygn.: 14837.


Teodora była znaną i cenioną malarką, włączającą się w artystyczne życie miasta. Była związana z m.in. Stowarzyszeniem Artystów, Kołem Artystów Wielkopolskich oraz Kołem Artystek Polskich i Wielkopolskim Zawodowym Związkiem Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. Swe obrazy wystawiała w Towarzystwie Sztuk Pięknych, ponadto, prowadziła pracownię zabawkarską oraz opracowywała ilustracje do książek. Jej dzieła można było podziwiać również w Paryżu, Krakowie, Warszawie i Lwowie. Dość pokaźną kolekcję jej obrazów zgromadził w swym dworze w Czerniaku kuzyn Dory, Stanisław Mukułowski.
Teodora Mukułowska specjalizowała się w malarstwie olejnym, głównie w portretach, martwych naturach i krajobrazach. Jednym z jej najbardziej znanych obrazów jest „Portret Marii Goreckiej” – córki Adama Mickiewicza. Za swoją twórczość była wielokrotnie nagradzana, m.in. otrzymała srebrny medal w Salonie Paryskim w 1912 r. oraz szereg wyróżnień w konkursach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu.

 

Dora Mukułowska002Dora Mukułowska.
Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych.

 

Dora była aktywną działaczką społeczną i patriotyczną. Jeszcze podczas pobytu we Wrocławiu, uczyła dzieci robotników czytania i pisania po polsku. W latach 1911-1912 była nauczycielką w tajnej szkole polskiej, która powstała przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej na Łazarzu. Wykazała się także czynną postawą podczas powstania wielkopolskiego. Już w listopadzie 1918 r., podjęła pracę w utworzonym i prowadzonym przez wielkopolskie ziemianki „Ognisku dla Żołnierzy Polskich”, zwanym też „Stacją PCK”, która oferowała pomoc dla Polaków wracających z frontów I wojny światowej oraz potrzebującej ludności cywilnej. Pod koniec grudnia 1918 r., placówka zorganizowała kuchnię polową, dostarczającą ciepłe posiłki do stanowisk powstańczych. Dora Mukułowska w ramach Ogniska założyła sekcję poczty polowej i szpitalnictwo Polskiego Czerwonego Krzyża. Pracowała jako urzędniczka poczty polowej przy Dowództwie Frontu Wielkopolskiego, a także w Szpitalu Chirurgicznym nr 3 oraz szpitalu PCK dla zakaźnie chorych. Z oddaniem zbierała dary i fundusze dla osób wymagających pomocy. Wszystko to świadczyła zupełnie nieodpłatnie, przekonana o potrzebie włączenia się do wspólnego dzieła jakim było odzyskanie niepodległości.

 

Sala obrad2jpgSala obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, jej wystrój był projektem Dory Mukułowskiej.
Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918, Poznań 1918, s. 33.

 

Mukułowska zaangażowała się w zryw narodowy, również poprzez własny talent artystyczny. W 1918 r., zaplanowała wystrój sali obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego, obradującego w dniach 3-5 grudnia oraz opracowała pieczęć dla powołanej wówczas Naczelnej Rady Ludowej. Zaprojektowała także sztandar dla 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich, który został wręczony w listopadzie 1919 r. na placu Wolności w Poznaniu. Dora znalazła się w składzie Komitetu Fundacji Sztandaru, wyłonionym przez Koło Ziemianek Wielkopolskich – fundatora sztandaru. W swych projektach artystka wykorzystywała symbole związane i kojarzące się z polską tradycją i kulturą. Poprzez umieszczanie białego orła w koronie, przekazywała ideę suwerenności ojczyzny.

 

sztandar 16 pulku ulanow wielkopolskich1
sztandar 16 pulku ulanow wielkopolskich2

Sztandar 2 (16) Pułku Ułanów Wielkopolskich. Znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Koło Przyjaciół 16/2 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz - Dreszera.

 

Za swoje zasługi w czasie powstania wielkopolskiego, Dora Mukułowska została odznaczona pamiątkowym krzyżem „Zasłudze obywatelskiej” Rady Ludowej Miasta Poznania – przyznawanym osobom cywilnym, „za czyny poświęcenia dla dobra miasta Poznania w końcu grudnia 1918 i w styczniu 1919 r.”. Za swojego życia otrzymała jeszcze inne odznaczenia, jak: Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę Honorową za Walkę o Szkołę Polską, Medal PCK, a także Medal za Wojnę 1918–1921.
Drastyczną przerwą dla jej pracy był wybuch II wojny światowej. W 1939 r. znalazła się w niemieckim obozie przesiedleńczym, gdzie mieszkańcy przetrzymywani byli w trudnych warunkach, w ciasnych i niedostatecznie ogrzewanych barakach przy ul. Bałtyckiej. Na przełomie listopada i grudnia 1939 r., wraz z siostrą Walą i bratem Władkiem, została wywieziona do Ostrowca Świętokrzyskiego.
Po wojnie wróciła do Poznania i rozpoczęła pracę w Gimnazjum Dąbrówki jako nauczycielka rysunku. Otworzyła także pracownię przy Izbie Przemysłowo-Handlowej, gdzie zajęła się wytwórstwem zabawek. Zmarła 25 października 1946 roku.

 

Dora Mukułowska w kapeluszuDora Mukułowska.
Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych.

 

 

Opracowano na podstawie artykułu Katarzyny Podczaskiej: Dora Mukułowska (1880-1946). Artystka zaangażowana oraz książki Hanny Mukułowskiej-Au: Spacerem przez pokolenia. Motty'owie, Sławscy, Mukułowscy.

 

 

Niezwykłe Życiorysy

Klaudyna Potocka (1801-1836)

    Teofila Klaudyna Potocka z Działyńskch urodziła się 27 sierpnia 1801 roku. Pochodziła ze znamienitego i zasłużonego dla naszego regionu rodu. Jej rodzicami byli Ksawery Działyński, uczestnik prac Sejmu Wielkiego, oraz...

Czytaj więcej

Emilia Sczaniecka (1804-1896)

"...Wartość życia człowieka istnieje w tym, co pozostawia on drugim po sobie..."  Emilia Sczaniecka     Wybitna Polka, wielka patriotka. Uczestniczka powstań narodowowyzwoleńczych w 1830, 1848 i 1863 Strażniczka wiary, mienia i języka polskiego. Organizatorka...

Czytaj więcej

Maria Aleksandra Smoczkiewiczowa (1910-2006)

 Maria Aleksandra Smoczkiewiczowa   Maria Aleksandra Smoczkiewiczowa (1910-2006) – urodziła się w Mosinie jako najstarsza z siódemki dzieci Edmunda Ewerta-Krzemieniewskiego i jego małżonki Martyny z domu Pospieszalskiej. Absolwentka Państwowego Liceum i Gimnazjum...

Czytaj więcej

Rodzina Donatów z Ostrzeszowa

Niżej prezentujemy artykuły poświęcone rodzinie Donatów, które ukazały się w kwartalniku Ostrzeszowska Kultura.   RODZINA DONATÓW Z OSTRZESZOWA Kinga Lewandowska Korzenie mojej rodziny wywodzą się z Ostrzeszowa. Choć urodziłam się w Krakowie w...

Czytaj więcej

Walentyna Janta-Połczyńska (1913-2020)

Walentyna Janta-Połczyńska w 1959 roku, ze zbiorów Michała Folegi   Walentyna Janta-Połczyńska de domo Stocker, primo voto Pacewicz, urodziła się 1 lutego 1913 roku we Lwowie, jako córka Karoliny Kochanowskiej i Ludwika Stockera...

Czytaj więcej

Aleksander Janta-Połczyński (1908-1974)

Aleksander Janta-Połczyński, ze zbiorów Marii Prądzyńskiej   Był wnukiem Antoniego Stanisława Jurasza oraz siostrzeńcem Antoniego Tomasza Jurasza, wybitnych lekarzy, których biografie również znaleźć można na stronie Fundacji.   Aleksander Janta-Połczyński – dla rodziny i przyjaciół...

Czytaj więcej

Saga rodu Donatów

Niżej prezentujemy artykuł jaki ukazał się na łamach czasopisma „Elity” w nr 49 z grudnia 2018 roku, dotyczący rodziny Donatów. To bardzo ciekawa rozmowa z wybitną śpiewaczką koloraturową, prof. Zdzisławą Donat...

Czytaj więcej