W tym dziale:

Prof. Antoni Tomasz Jurasz urodził się 11.02.1882 roku w Heidelbergu. Jego ojciec Antoni Stanisław, prof. laryngologii pochodził z Wielkopolski, matka z domu Gaspey była Angielką. Antoni Tomasz posiadał siedmioro rodzeństwa a najstarsza z tego grona Jadwiga, była moją babcią.

Antoni Tomasz gimnazjum i studia medyczne ukończył w Heidelbergu, uzyskując w 1907 roku doktorat. Jego praktyka lekarska była bardzo różnorodna i urozmaicona. Po studiach pracę podjął w klinice chorób wewnętrznych tamtejszego uniwersytetu. W latach 1908-1910 był asystentem w klinice chirurgicznej w Londynie, następnie lekarzem okrętowym na liniach do Ameryki Pn., Afryki i Indii. Następne jego prace to Królewiec i Lipsk. W latach 1912-1913 brał udział w ekspedycji niemieckiego Czerwonego Krzyża do Turcji. Podczas I wojny światowej kierował szpitalem we Frankfurcie n/Menem oraz pełnił obowiązki naczelnego chirurga V korpusu armii niemieckiej. W 1919 roku został prof. tytularnym uniwersytetu frankfurckiego.

W latach 1920 – 1939 kierował Katedrą i Kliniką Chirurgiczną Uniwersytetu Poznańskiego jako prof. zwyczajny; w okresie tym dwukrotnie był dziekanem Wydziału Lekarskiego (1925/26 i 1926/27) oraz w 1930/31 prorektorem tego Uniwersytetu. W 1939 mianowany został komendantem wojskowego szpitala i naczelnym chirurgiem Wojska Polskiego. Brał też udział w obronie Modlina. Następnie przez Kraków przedostał się do Francji a stamtąd do Wielkiej Brytanii.

Jako pełnomocnik rządu polskiego, prowadził pertraktacje w sprawie utworzenia Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu, w latach 1941-1945 był jego dziekanem z prawami rektora. Równocześnie do 1947 wykładał chirurgię oraz był dyrektorem i ordynatorem w zorganizowanym przez siebie Polskim Szpitalu im. I. Paderewskiego w Edynburgu. W 1946 przywiózł do Polski część ruchomą tego szpitala i z ramienia Fundacji Paderewskiego prowadził rozmowy na temat przekazania jego części stałej. W 1947 roku wrócił do Poznania i objął Katedrę Chirurgii na tutejszym Uniwersytecie. W czasie kilkumiesięcznego urlopu pojechał do Edynburga, aby ukończyć swoje prace na Polskim Wydziale Lekarskim. Na wezwanie Fundacji Paderewskiego wyjechał do Stanów Zjednoczonych; w tym czasie utracił Katedrę w Poznaniu. Od 1949 w Nowym Jorku prowadził praktykę lekarską, będąc od 1950 roku konsultantem chirurgicznym w szpitalu.

Zmarł 20.09.1961 roku w Nowym Jorku. W roku 1977 prochy Jego zostały sprowadzone do Polski i złożone w grobowcu Juraszów na Cytadeli w Poznaniu. W testamencie całe swoje instrumentarium i bibliotekę przekazał II Klinice Chirurgii Akademii Medycznej w Poznaniu.
Od 1919 roku żonaty z Aleksandrą Augustynowicz, bezdzietny.

Był uczonym o światowej sławie, należał do najwybitniejszych chirurgów okresu międzywojennego, opublikował około 60 rozpraw naukowych, był członkiem rzeczywistym i honorowych 16 towarzystw naukowych europejskich i amerykańskich, wyszkolił wielu wybitnych chirurgów.

Autorka: Maria Prądzyńska- Maślaczyńska
(W opracowaniu skorzystano z informacji rodzinnych i opracowania w Wielkopolskim Słowniku Biograficznym.)

WAŻNE POSTACIE

O. MICHAŁ CZARTORYSKI OP (1897 - 1944)

Źródło: Dominikanie - Warszawa

KS. JAN KANTY PYTEL (1928-2019)

Źródło: Super User

JACEK ŁUCZAK (1934-2019)

Źródło: Super User

STEFAN DĄBROWSKI (1877 - 1947)

Źródło: Wirtualne Muzeum Historii Poznania

O. JAN GÓRA OP (1948 - 2015)

Źródło: Wikipedia

KARD. AUGUST HLOND (1881 - 1949)

Źródło: historia.org.pl

MAKSYMILIAN JACKOWSKI (1815-1905)

Źródło: Wikipedia

ELEONORA KASZNICA (1928 - 2016)

Źródło: Archiwum rodzinne Eleonory Kasznicy

STANISŁAW JÓZEF KASZNICA (1908 - 1948)

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

ZDZISŁAW KRYGOWSKI (1872 - 1955)

Źródło: Stowarzyszenie Rodu Krygowskich

KAROL LIBELT (1807 - 1875)

Źródło: Internetowy Polski Słownik Biograficzny

STANISŁAW W. KASZNICA (1874 - 1958)

Źródło: Archiwum rodzinne

KAROL MARCINKOWSKI (1800 - 1846)

Źródło: Wikipedia

O. KAROL MEISSNER OSB (1927 - 2017)

Źródło: Źródło: Benedyktyni - Lubiń

LEOPOLD RUTKOWSKI (1887 - 1949)

Źródło: Wikipedia

ZYGMUNT SZYMAŃSKI (1871 - 1953)

Źródło: Archiwum rodzinne

KAZIMIERZ SZYMAŃSKI (1909 - 1975)

Źródło: Archiwum rodzinne

HELIODOR ŚWIĘCICKI (1854 - 1923)

Źródło: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

JÓZEF TELIGA (1914 - 2007)

Źródło: Antonina Komorowska

LECH TRZECIAKOWSKI (1931 - 2017)

Źródło: epoznan.pl

JACEK WIESIOŁOWSKI (1940 - 2016)

Źródło: Jacek Skibniewski

ZBIGNIEW ZIELIŃSKI (1907 - 1968)

Źródło: Wikipedia